Levensbewijs

 1. Laatst bijgewerkt op

Sinds juni 2015 is de procedure voor de afgifte van levensbewijzen door de ambassade veranderd.

De ambassade of het ereconsulaat:

 • kan voorgedrukte formulieren afstempelen die de Belgische bevoegde instelling u bezorgde; er wordt geen levensbewijs meer afgegeven in de vorm van een attest;
 • deze dienst wordt verleend aan personen met de Belgische nationaliteit; niet-Belgen moeten contact opnemen met de lokale autoriteiten of hun eigen consulaire vertegenwoordiging.

 
Procedure

A. als u zich persoonlijk kunt aanmelden:

 • als u in Panama woont, meldt u zich persoonlijk aan op de ambassade met het voorgedrukte formulier en uw verblijfsvergunning;
   
 • als u in Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador woont, meldt u zich persoonlijk aan op het ereconsulaat met het voorgedrukte formulier en uw verblijfsvergunning.

B. als u zich niet persoonlijk kan aanmelden, kunnen wij uw aanvraag per e-mail aanvaarden:

 • U stuurt een e-mail naar de ambassade (panama@diplobel.fed.be) met de volgende bijlagen:
  • foto van uw gezicht met de krant van de dag; de datum van de krant moet goed leesbaar zijn; dit vervangt uw persoonlijk bezoek aan de ambassade / ereconsulaat
  • gescande versie van het voorgedrukte formulier
  • kopie van uw verblijfsvergunning 
    
 • De ambassade zal per e-mail uw gestempeld formulier terugsturen; 
   
 • Deze optie houdt in dat u het originele voorgedrukte formulier niet zal kunnen terugsturen naar België; u moet zelf bij de bevoegde instantie in België nagaan of het formulier ook zo aanvaarden

De afgifte van een levensbewijs is gratis.

 
Belangrijke opmerkingen

De ereconsulaten kunnen enkel bevestigen dat u in leven bent. Eventuele andere gegevens op het formulier (bijvoorbeeld adres, burgerlijke staat, ...) kunnen zij niet bevestigen.

Alleen de ambassade kan de volledige inhoud van het formulier bevestigen en dit alleen voor de Belgen die zijn ingeschreven in het consulaire register van de ambassade, op voorwaarde dat deze inhoud overeenkomt met de gegevens in het consulaire register.

Op de voorgedrukte formulieren die twee kolommen hebben waarbij de gegevens van de Belgische partner naast die van de gegevens van de buitenlandse partner moeten vermeld worden, zal enkel het in leven zijn voor de Belg kunnen worden bevestigd.

De ambassade kan dit formulier niet naar pensioendiensten doorsturen. Dit moet door de betrokkene zelf gebeuren.