Ambassade van België in Panama
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Informatie over GDPR :

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 

  1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?
  2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
  3. Welke documenten moet u voorleggen?
  4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
  5. Schengenvertegenwoordiging voor visa
  6. Medisch attest
  7. Contact

Gelieve op te merken dat de onderdanen van de Centraal-Amerikaanse landen (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) en Panama vrijgesteld zijn van de visumplicht voor het kort verblijf in de Schengenzone.

 
1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?

Als u visumplichtig bent, u wilt naar België of Luxemburg reizen en u woont in Panama, dan kan u uw visumaanvraag indienen op de Belgische Ambassade in Panama Stad. De consulaire sectie is open van maandag tot en met vrijdag van 8 u tot 12 u. U kunt hiervoor op voorhand een afspraak maken via panama@diplobel.fed.be, maar dit is niet verplicht.

Landen zonder visumafdeling

België geeft zelf geen visa af in Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador en Guatemala.

Voor visa kort verblijf (max. 90 dagen) wordt België vertegenwoordigd door de Ambassade van Nederland in Costa Rica en door de Ambassade van Spanje in Nicaragua, Honduras, El Salvador en Guatemala.

Voor visa lang verblijf (meer dan 90 dagen) dient u zich te wenden tot de Belgische Ambassade in Panama.

 
2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee wordt cash en in Amerikaanse dollars (USD) betaald op de Ambassade.

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de handling fee het equivalent van 60 euro in USD. Raadpleeg hier hoeveel dit bedraagt in USD.

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee het equivalent van 180 euro in USD. Raadpleeg hier hoeveel dit bedraagt in USD. Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag.  Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 
3. Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 
Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)

U kan de lijst met voor te leggen documenten terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Meer informatie over legalisaties en vertalingen vindt u op deze webpagina van de ambassade.

U vindt op de website van de ambassade ook een samenvatting in het Spaans van de informatie over het visum kort verblijf zoals die in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar is op de hierboven vermelde website van Dienst Vreemdelingenzaken.

 
Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

 
Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen)

U kan alle nodige informatie terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Meer informatie over legalisaties en vertalingen vindt u op deze webpagina van de ambassade.

U vindt op de website van de ambassade ook een samenvatting in het Spaans van de informatie over het visum lang verblijf zoals die in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar is op de hierboven vermelde website van Dienst Vreemdelingenzaken.

 
4. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken , deelt de Ambassade of het Consulaat-generaal u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag. 
Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be).

U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

  
5. Schengenvertegenwoordiging

België vertegenwoordigt in Panama Luxemburg voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen) en voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).

 
6. Medisch attest

Meer informatie over het bekomen van een medisch attest, de legalisatie en de vertaling ervan vindt u op de website van de ambassade.

 
7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via panama@diplobel.fed.be, +507 301 14 38/37/36/35, tijdens de werkuren.